Vzdělání

V oblasti vzdělávání máme zákazníky ze všech úrovní školství. Ať se jedná o mateřskou nebo základní školu, vzdělávání dětí, nebo vzdělávání dospělých, jak na půdě akademické, tak i mimo ni.

Mezi nejčastější služby poskytnuté vzdělávacím institucím, patří mimo jiné i komplexní správa sítě, dále pak dodávky hardware a software dle potřeb zákazníků, ale i tvorba webových stránek, či grafické návrhy logotypů a dokumentů. Zároveň s tím, ale také pro školy vyvíjíme aplikace a software na míru.

České vysoké učení technické

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT patří mezi vědecko-pedagogické pracoviště ČVUT. Ústav byl založen v roce 2002 jako experimentální základna a dnes se zaměřuje především na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Ústav se snaží jednak o propojení svých výzkumů s výukou na ČVUT a jednak o přenos fyzikálních metod z experimentálního výzkumu v oblasti mikrosvěta do inženýrské výuky studentů ČVUT.

Zákazníkem jsme byli osloveni, abychom se starali o jejich HW, SW i celou síť. V začátku jsme však nejdříve museli analyzovat počáteční stav celkové struktury sítě i jednotlivých komponent. Výsledkem pak byl závěr, že je třeba provést kompletní restrukturalizaci vnitřní sítě pomocí jednotlivých dílčích kroků, které povedou k celkové stabilitě sítě, vyšší výkonnosti a vyšší bezpečnosti vůči možnému napadení externích hrozeb. Toto doporučení bylo zákazníkem akceptováno a brzy se jednotlivé dílčí kroky začaly realizovat. V průběhu let jsme zajišťovali i stěhování celé infrastruktury a provoz emailové služby.

vso_logo_modre

Vysoká škola obchodní

Vysoká škola obchodní v Praze, je od roku 2000 soukromou vysokou školou zaměřenou na oblast vzdělávání Ekonomických oborů a Dopravy. Za dvacet let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice.

Pro Vysokou školu obchodní zajišťujeme dohled a správu serverů, uživatelskou podporu, dodáváme potřebné komponenty. Naše divize Can21 zajišťuje komplexní outsourcing tiskových služeb. Zajišťujeme také provoz domén a hosting.

Vysoká škola Podnikání a Práva a.s.

Vysoká škola podnikání a práva je soukromá vysoká škola s více než dvacetiletou historií a tradicí. Soustředí se na tzv kompetenční výuku, jejíž cílem je praktická využitelnost získaných vědomostí a dovedností. Studijní programy v oblastech financí, managementu, podnikání i marketingu, jsou uzpůsobené pro aktuální potřeby konkurenčního trhu. Tato škola vznikla spojením ostravské Vysoké školy podnikání a pražské Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva.

Pro Vysokou školu manažerské informatiky, ekonomiky a práva jsme vyvinuli komplexní studijní informační systém včetně spisové služby. Systém zajišťuje i komunikaci s úřady. Pro VŠPP jsme také implementovali podporu eleargingu. V současné době pro VŠPP zajišťujeme správu sítě a uživatelskou podporu.

Základní Škola u Roháčových kasáren

Základní fakultní školu pedagogické fakulty UK, která je situována v pražských Vršovicích, navštěvuje přibližně 400 žáků od 1. až do 9. ročníku.

Společnost e-invent zajišťuje pro školu správu sítě a serverů, a krom návštěv našich techniků se podílíme i na vývoji software. Pro školu jsme připravovali nový web, napojený na školní systém Bakaláři.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK je základní škola zřízená Městskou částí Praha 5. Školu s již téměř stoletou historií v současnosti navštěvuje až 600 žáků, a patří se svým zaměřením k jedné z nejstarších v republice.

Se školou spolupracujeme již od roku 2012. Pro tuto školu společnost e-invent vytvářela webové stránky, které jsou i nadále námi spravovány. Dále pro školu příležitostně dodáváme hardware i software, dle aktuálních potřeb zákazníka.

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět s.r.o.

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět byla založena v roce 2012 na Kladně. V současné době se stará o cca 40 dětí v předškolním vzdělávání a provozuje první stupeň tj. 1. – 5. třídu základní školy s dalšími cca 70 žáky.

Pro školu zařizujeme komplexní správu sítě, tiskové služby, dodávky HW i SW včetně provozu interaktivních tabulí a dalších specifických výukových zařízení. Naši vývojáři také vytvářeli webové stránky školy, včetně grafického návrhu logotypu. Součástí stránek školy je i e-shopová aplikace pro rodiče, kde je možné si předobjednat školní uniformy, dárkové předměty a další zboží nebo vyměňovat učebnice atp.