Právo

Spolupracujeme hned s několika advokátními kancelářemi a přidruženými společnostmi. Díky tomu máme bohaté know-how advokátních termínů, a lhůt. Naši odborníci se vyznají v této problematice a dokáží zajisti nejen správu sítě, ale i poskytnout adekvátní skenovací techniky a software, zařídit správné ukládání, správu a vyhledávání dat či poskytnout vhodné archivační technologie.

Společnost Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář tdpA, byla založená roku 2019. Své klienty zastupují jak v obchodním a soukromém právu, ale i ve věcech hospodářské kriminality.

Pro zákazníka jsme vytvářeli program na zakázku určený na skenování a převádění analogových záznamů do digitálního formátu. Zároveň s tím kanceláři poskytujeme i správu sítě.

JUDr. Bc. Rudolf Kožušník

Advokátní kancelář, poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, pro českou i zahraniční klientelu.

Pro advokátní kancelář jsme poskytli a spravujeme manažerský informační systém MIS.

Vostárek a Partner

Vostárek a Partner  je advokátní kancelář, která se od roku 1990 se specializuje zejména na poskytování advokátních a komerčně právních služeb zahraničním investorům v ČR, a to zejména z oblasti německy mluvících zemí. V současnosti jejich klientela pokrývá právnické i fyzické osoby z anglicky, francouzsky a španělsky mluvících oblastí.

V první řadě jsme zákazníkovi vytvřili nové webové stránky.  Dále zajišťujeme provoz sítě a poskytujeme i aktualizaci HW, včetně aktualizace SW. Také jsme kanceláři zajistili PPC marketingovou kampaň v rámci Google Adwords.

Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže

Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA) je spolkem, který se zaměřuje na propagaci a rozvoj rozhodčího řízení jako rovnocenného způsobu řešení sporů.

Pro zákazníka jsme vytvářeli webové stránky.